onderzoeker, fysiotherapeut, zorg1, wetenschapper

“Zien wij met de Zorg1 programma’s dezelfde of zelfs nog betere resultaten?”

Interview met Dr. Jasper Bier over zijn vervolgonderzoek naar de toepasbaarheid van de STarT Back Screening Tool. 

In februari hebben wij u op de hoogte gesteld dat Zorg1 samen met Dr. Jasper Bier een vervolgonderzoek start naar de toepasbaarheid van de STarT Back Screening Tool. Door corona heeft de start van het onderzoek helaas wat vertraging opgelopen, maar is inmiddels de kogel door de kerk! We kunnen van start met het vervolgonderzoek. 

Status van het onderzoek 

“Op dit moment kunnen wij officieel gaan starten met het onderzoek. De therapeuten die aangesloten zijn bij Zorg1 blijven hetzelfde werken. De gepseudonimiseerde data die beschikbaar komt vanaf oktober 2020 wordt gebruikt voor de analyse indien de patiënt een informed consent heeft afgegeven.” 

Het onderzoek moet antwoord gaan geven op twee vragen: 

  1. Heeft de programmafinanciering die Zorg1 hanteert invloed op de handelswijze van de therapeut? 
  2. Zijn de uitkomsten uit de STarT Back Screening Tool leidend voor de inhoud van de behandeling binnen de risicoprofielen?

Wat wij met dit onderzoek willen onderzoeken is of de inhoud van de zorg verandert indien er gewerkt wordt met een programmafinanciering. De logische vervolgvraag is dan of de nieuwe kostenstructuur van Zorg1 ook leidt tot dezelfde of betere behandelresultaten. 

Hierbij meten wij op:

  1. de mate van pijn
  2. beperkingen in activiteiten
  3. De tevredenheid met het resultaat en de behandeling 

De meetmomenten staan al vast. Voor therapeuten verandert er in principe niets in de werkwijze. De gegevens die wij nodig hebben voor het onderzoek kunnen wij goed uit de bestaande data-verzameling halen.”

Onderzoekstermijn

“Voor het onderzoek gebruiken wij alle nieuwe patiënten in een periode van 1 jaar. Na een jaar zijn alle patiënten geïncludeerd. Dan hebben wij nog drie maanden nodig omdat de patiënt dan in behandeling is. De totale looptijd van het onderzoek is 24 maanden, omdat wij ook alle recidieven mee willen nemen. Hiermee houden wij ook rekening met de behandelgarantie die Zorg1 geeft. Dus na 24 maanden hebben wij echt alle harde data om het onderzoek af te kunnen sluiten en de resultaten te kunnen publiceren.” 

Belang voor zorgverzekeraars en de branchevereniging

“Ik ben ervan overtuigd dat de onderzoeksresultaten ook heel interessant zijn voor zorgverzekeraars en de branchevereniging. Voor zorgverzekeraars is dit onderzoek heel belangrijk om aantoonbaar te krijgen of de nieuwe kostenstructuur ook daadwerkelijk de positieve resultaten oplevert die zij verwachten.” 

“Wij hebben bewust geen financiële bijdrage aan zorgverzekeraars gevraagd voor dit onderzoek. Het onderzoek is volledig gesubsidieerd door het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF), onderdeel van het KNGF. Het moet een volledig onafhankelijk onderzoek zijn. Wij willen geenszins de schijn wekken dat de zorgverzekeraars er invloed op hebben. Als het onderzoek helemaal is afgerond dan zullen wij de uitkomsten via een symposium, nationale en internationale publicaties en social media delen met de gehele fysiobranche.”

Het beoogde doel

“Het beoogde doel is dat het onderzoek moet uitwijzen of gestratificeerde zorg en het werken volgens de uitkomsten van de STarT Back Screening Tool daadwerkelijk een verandering van de inhoud van zorg oplevert, met dezelfde of zelfs nog betere resultaten (minder pijn en beter functioneren in het dagelijks leven). Dus zien wij met de nieuwe kostenstructuur dezelfde of zelfs nog betere resultaten? Het moet kosteneffectief en patiënt effectief zijn!”

Persoonlijke motivatie

“Ik zie stratified care echt als een toegevoegde waarde. Tools als de STarT Back Screening Tool moeten de zorg meer ondersteuning bieden in het klinisch redeneerproces. Ik ben ervan overtuigd dat wij zulke tools nodig hebben om de zorg te optimaliseren en dat wil ik wetenschappelijk kunnen onderbouwen en aantonen.” 

Vervolgonderzoek 

De onderzoeksresultaten uit dit onderzoek kunnen weer een belangrijk startpunt vormen voor vervolgonderzoek. Dan wil ik via een gerandomiseerd onderzoek onderzoeken of er verschillen zitten tussen praktijken die volledig behandelen vanuit de uitkomsten uit de STarT Back Screening Tool (de StarT Back Approach) t.o.v. behandeling volgens de geldende richtlijnen”

Andere lopende onderzoeken

Naast dit onderzoek, ben ik samen met Radboud UMC en IQ healthcare een kwalitatief onderzoek gestart waarom therapeuten afwijken van de gestelde richtlijnen binnen hun behandelingen. De antwoorden die wij tot nu toe hebben ontvangen, geven enige tegenstrijdigheden. Bij deze zou ik dan ook heel graag nog een oproep willen doen aan therapeuten die ervoor openstaan om aan dit onderzoek mee te werken middels een interview van een uur. Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan dit onderzoek? Stuur dan een mail naar j.bier@erasmusmc.nl  

 

722

You may also like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *