Ron Haanschoten, directeur Zorg1 blikt terug op 2019 en vooruit op 2020

2019 is een goed en beweeglijk jaar geweest voor Zorg1. Er zijn enorm veel mooie nieuwe zaken opgezet, verder ontwikkeld en er is organisatorisch nogal wat veranderd. Wie beter dan Ron Haanschoten, directeur Zorg1, kan hier wat over vertellen?

Terugblik 2019:

“In 2019 hebben wij vooral gefocust op het verder vormgeven van de Zorg1 organisatie. Het team is flink uitgebreid. Waarbij wij nu een volledige bezetting hebben om praktijken goed te bedienen en te vertegenwoordigen naar zorgverzekeraars toe.”

“Daarnaast hebben wij veel tijd besteed aan het meer toereikend maken van de voor Zorg1 vereiste data binnen de verschillende epd-systemen.”

Praktijkbezoeken en afstemsessies

“In 2019 hebben wij ook de afstemsessies geïntroduceerd, welke wij 2 keer per maand bij ons op de locatie in Nieuwegein organiseren. Praktijken kunnen deze sessies ook via Google Hangouts bijwonen. Tijdens de sessies krijgen praktijken de mogelijkheid om met ons en elkaar te sparren. Hierdoor is de relatie met praktijken geïntensiveerd. Ook gaan wij regelmatig langs bij praktijken.”

Zorgverzekeraars

“Ook richting zorgverzekeraars hebben wij niet stilgezeten. Bijna alle grote zorgverzekeraars hebben nu een overeenkomst getekend voor het Zorg1 Lage Rug Programma. Ook zijn wij een pilot gestart voor Artrose, om samen met ReumaNederland/VGZ en de HU een nieuw Zorg1 programma op te richten. De inhoud van dit Zorg1 programma is gebaseerd op de KNGF-richtlijn Artrose Heup-Knie (v06-2018). De therapeut werkt volgens de KNGF-richtlijn Artrose en verzamelt op een gestructureerde wijze data voor het gekoppelde onderzoek. Fysiotherapie bij knie/heup artrose wordt voor maximaal 12 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Wat dit betekent voor de inhoud van de fysiotherapeutische zorg bij deze cliëntengroep is nog onbekend. We verwachten wél dat de manier waarop deze zorg wordt betaald een rol speelt bij de inhoud van de zorg. De HU vergelijkt nu een andere manier van financieren van de zorg voor cliënten met knie/heup artrose met de reguliere vergoedingswijze en of dit inderdaad invloed heeft op de inhoud van de zorg. Tevens zijn wij druk geweest met het voorbereiden van de contractering 2020 met CZ VGZ, Zilveren Kruis en Menzis voor Zorg1 lage rug en voor Zorg1 nek/schouder/artrose THP/TKP met Menzis en VGZ.”

Zorg1 mobiele app

“Nog net voor de jaarwisseling hebben wij de Zorg1 App geïntroduceerd, waar inmiddels al veel praktijken zich voor hebben aangemeld. In deze app krijgen jullie ook digitaal de mogelijkheid om met ons of met elkaar in contact te treden en te sparren. Hier wordt door steeds meer praktijken al gebruik van gemaakt.”

Zorg1 communicatiepakket

“Ter ondersteuning naar de clienten en verwijzers toe hebben wij het Zorg1 communicatiepakket in samenwerking met FysioPromotor ontwikkeld. Ook van dit pakket maken steeds meer praktijken gebruik. Zeker het communicatiepakket in de eigen huisstijl van de praktijk is populair.”

Zorg1 Monitor

“Last but not least, hebben wij in 2019 de 1e aanzet voor de Zorg1 Monitor gemaakt. De datapresentatie CZ en VGZ m.b.t. outcome Zorg1 monitor is al gepresenteerd. Het harmoniseren en de uniformering van het declaratiesystematiek met de verschillende zorgverzekeraars , EPD leveranciers en FT is gerealiseerd.”

Vooruitblik 2020:

“In 2020 zijn wij vooral voornemens om de groei van Zorg1 verder voor te zetten. Dit willen wij doen door enerzijds meer Zorg1 programma’s te lanceren. Waarbij het Zorg1 Nekprogramma (Q1), Zorg1 Schouderprogramma (Q2) en het Zorg1 TKP/THP programma voor dit jaar op de planning staan.”

De juiste zorg op de juiste plek

Zorg1 gelooft erin dat de kwaliteit wordt verhoogd indien de cliënt wordt geholpen op de juiste plek. Dit kan onder andere door het verplaatsen van zorg ( dichter bij huis) en vervangen van zorg door andere zorg ( bv E-Health) met een gelijkwaardige of betere medisch-inhoudelijke kwaliteit van de zorg. De volgende onderwerpen dragen bij aan de juiste zorg op de juiste plek: kwaliteit van Zorg, informatie aan de cliënt, organisatiegraad en digitalisering. Zorg1 gaat zich in 2020 hier verder op ontwikkelen.

Nieuwe Zorg1 diensten

“Voor praktijken die nog niet toe zijn aan programmawerken maar wel alvast data willen verzamelen, introduceert Zorg1 dit jaar een nieuwe dienst. Deze praktijken kunnen voor €600,- per jaar begeleid worden door Zorg1 en krijgen per kwartaal terugkoppeling op hun data. In een later stadium kunnen ze besluiten om tot programmawerken over te gaan. Daarnaast zijn wij ook druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten, waaronder substitutie diensten om zorgverlening van 2e naar 1e lijn te krijgen.”

Communicatie met praktijken

“Wij vinden het belangrijk dat u altijd korte lijntjes met onze organisatie heeft. Wij hebben in 2019 veel nieuwe communicatie mogelijkheden opgezet. In 2020 willen wij het relatiebeheer alleen maar verder versterken. Daarnaast zijn wij bezig met het doorontwikkelen van begeleidingsprogramma’s voor praktijken, waar begeleiding wordt gegeven op de volgende onderwerpen: financiën, communicatie en organisatie.”

Zorg1 monitor verder door ontwikkelen

“Ons streven is om de Zorg1 monitor dit jaar verder door te ontwikkelen tot Data- Warehouse inclusief financiële performance op praktijk en netwerkniveau.”

Wetenschappelijk onderzoek

“Zorg1 is samen met onderzoeker Jasper Bier van de Erasmus Universiteit gestart met een wetenschappelijk onderzoek aan de hand van de al verkregen data vanuit het Zorg1 Lage Rug Programma. De uitkomsten willen wij gebruiken om nog beter inzicht te krijgen in de behandelresultaten bij programmawerken.”

637

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *