“Wij kennen bijna alle patiënten bij naam”

In het vorige interview, gaf praktijkeigenaar Albert Keulen aan dat werken met zorg1producten vooral haalbaar is voor grote praktijken. Marjolein van Leur, praktijkeigenaar van Fysio024 bewijst het tegendeel. Marjolein is, min of meer noodgedwongen, ruim 5 jaar geleden Fysio024 gestart. Vanaf het allereerste moment loopt haar praktijk echter als een trein. Binnen een maand zat haar agenda al helemaal vol en inmiddels is de praktijk al uitgegroeid naar 5 therapeuten. Haar geheim? “Wij kennen bijna alle patiënten bij naam”.

Persoonlijke aandacht

“Bij Fysio024 hechten wij veel waarde aan persoonlijke aandacht. Hierdoor komen veruit de meeste mensen via mond-tot-mond reclame in onze praktijk terecht. Wij staan zeer positief tegenover het omarmen van innovatieve en nieuwe ontwikkelingen om de zorg transparanter en efficiënter in te richten, zonder dat onze persoonlijke benadering verloren gaat. Zorg1 biedt hier een mooi platform voor.”

Zorglandschap is in beweging

“Zorgverzekeraars zullen denk ik meer en meer data willen verzamelen om daar hun vervolgkeuzes op te kunnen baseren. Het vergoeden op traject basis gebeurt natuurlijk al bij ziekenhuizen en DBC’s, het lijkt dus een logische stap dat zij dit nu ook willen doorvoeren binnen de eerstelijn. Als de verzekeringen blijven bestaan in de huidige vorm, dan worden ze onbetaalbaar. Er moet ook wel echt iets aan gedaan worden. Ik denk dat dit een onderdeel gaat zijn van de toekomst. Voor zorgverzekeraars en Zorg1 is het net zo goed aftasten. Zij gaan ook leren van de eerste uitkomsten en op basis daarvan weer verder doorontwikkelen. Je moet ergens beginnen. ”

Werken met Zorg1

“De keuze om te gaan werken met Zorg1 is vooral omdat wij onze behandelvrijheid willen behouden. Voor ons is het ook een hele mooie manier om nog meer inzicht te krijgen, doordat er veel gegevens bijgehouden en vergeleken worden. We zijn nu nog bezig met de implementatie van het zorg1product ‘Back to Move’. Onze eerste audit komt er aan, dus over enige tijd kunnen we pas echt aangeven wat onze ervaringen met Zorg1 zijn. Wij hebben er, tot nog toe in elk geval, een goed gevoel over en denken dat het ons meer ruimte gaat geven om innovatief bezig te zijn en meer afwisseling kan bieden in onze behandeltrajecten.”

Omarmen van innovatie

“Het valt mij op dat veel fysiotherapeuten nog steeds erg conservatief denken en daarom niet open staan voor initiatieven als Zorg1. Klagen dat er iets moet veranderen en vervolgens initiatieven bij voorbaat afschieten, omdat anderen dat ook doen. Zorg1 zal ook doorontwikkelen en dat kan niet zonder de steun van praktijken en zorgverzekeraars.
Wij werken eigenlijk al vanuit de Zorg1 visie. De grootste verandering voor ons is dat er nu wat vragenlijsten bijkomen en dat het declareren anders gaat. Dit is ook gewoon een kwestie van even wennen. Alles wat met verandering te maken heeft, is in het begin even lastig. Je kunt op allerlei manieren innoveren en toekomstbestendig bezig zijn, dit is er één van.”

Draagvlak binnen het team

“Het team was ook gelijk enthousiast, dat scheelt ook. Wij hebben een jong team, dat graag innovatief bezig is en meedenkt. Ze zien er dan ook helemaal niet tegenop. Uiteindelijk bepaal ik als praktijkeigenaar natuurlijk wel welke kant wij opgaan met de praktijk. Collega’s  worden er actief bij betrokken, dat werkt prettiger en ze kennen gelijk de ins en outs van Zorg1”.

Andere praktijken

“ Voor mijn gevoel is Zorg1 niet voor alle praktijken interessant. Voor een eenmanspraktijk is het naar mijn idee niet haalbaar om aan de criteria te voldoen. Voor praktijken met hoge behandelindexen, veroorzaakt door patiëntenstromen die veel zorg consumeren, wordt het ook een lastig verhaal. Als je als praktijk daarmee te maken hebt, dan moet er een andere oplossing aangereikt worden. Elke praktijk dient voor zichzelf te bepalen of het wel of niet interessant is om met zorg1producten te gaan werken, maar het is wel belangrijk dat je je eerst goed verdiept in de materie en goed laat voorlichten voordat je een keuze maakt. Draagvlak binnen het team is hierbij ook belangrijk. Wij hebben het geluk dat ons team ook enthousiast is en vooruit wilt.”

724

You may also like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *