“Hoe doelmatiger wij werken, hoe meer marge wij hebben op onze dienstverlening!”

Raymon Witt is praktijkeigenaar van Fysio Witt. Hij heeft eerst jaren in loondienst gewerkt, maar was steeds teleurgesteld over de manier waarop de praktijken omgingen met kwaliteitsmanagement. Om deze reden besloot hij in 2004 de sprong in het diepe te wagen en een fysiopraktijk over te nemen. De praktijk was destijds toe aan een moderniseringsslag welke hij succesvol heeft weten door te voeren. Tevens kon hij de praktijkvoering nu precies zo vormgeven zoals hij dat voor ogen had. Raymon wilde excelleren op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid. Om deze reden is de praktijk al sinds 2008 HKZ gecertificeerd en behoort de praktijk tot de eerste lichting Plus-praktijken.

Kwaliteit
In der loop der jaren is er echter steeds meer verandering gekomen in wat onder kwaliteit verstaan wordt. “Het gaat nu om transparante, efficiënte & doelmatige zorg. Iets waar ik in principe volledig achtersta, alleen zorgde deze manier van werken bij ons wel voor een steeds legere agenda. Daarnaast werd het Plus-tarief steeds minder interessant, terwijl er steeds meer verwacht werd. Door volledig mee te gaan in de voorwaarden die gesteld werden aan Plus-praktijken, kwam ik op een gegeven moment zelfs in de financiële problemen. Het huidige verdienmodel (declaratie per zitting) beloont namelijk overbehandelen in plaats van doelmatig en efficiënt behandelen.”

Visie
“Ik geloof dat je als fysiotherapeut niet meer primair een behandelaar bent, maar steeds meer ook gezondheidscoach, begeleider en leefstijladviseur. Iemand die helpt bij het herstel, door herstel belemmerende factoren weg te nemen. Ons doel in de praktijk is om zo snel mogelijk te beantwoorden aan de hulpvraag van een patiënt en zelfredzaamheid te bereiken. Er zijn vaak helemaal niet zoveel fysieke behandelingen nodig. Een patiënt hoeft niet klachtenvrij te zijn om uitbehandeld te zijn, maar gaat juist thuis actief aan de slag met de meegegeven oefeningen en adviezen. Bij problemen of stagnatie kan een patiënt opnieuw contact opnemen om weer op het juiste spoor gezet te worden.

Ons streven is om iemand zo snel mogelijk therapie-onafhankelijk te maken. Hiermee snijden wij onszelf nu nog in de vingers, omdat deze manier van denken en handelen in het huidige verdienmodel (vergoeding per zitting) niet beloond wordt. Echter, dit is wel waar wij voor staan!”

Samenwerking Zorg1
“Er is op dit moment veel ophef in de markt over het nieuwe ‘productwerken’. Ik ben er daarentegen juist heel erg blij mee! Door het werken met zorg(1)producten, wordt transparantie, efficiëntie en doelmatigheid ook daadwerkelijk beloond. Bij ons zitten alle behandelindexen onder de 100%, bij sommige verzekeraars zelfs ver onder de 100%. Daarnaast hebben wij een zeer hoge klanttevredenheid (9,2) en NPS score (boven de 70%). Voor ons geeft dit aan dat onze manier van werken ook gewaardeerd wordt door onze klanten. Het enige wat achterbleef, lost Zorg1 op, namelijk een eerlijker verdienmodel. Hoe doelmatiger wij werken, hoe meer marge wij hebben op onze dienstverlening! Tegelijk zien wij ook aan de feedback uit de Prem’s dat onze patiënten zeer tevreden zijn. Door op deze manier te werken, creëer je naar mijn idee een win-win-win situatie. Door prijsafspraken te maken, in combinatie met het meten van resultaten en uitsturen van Prem’s, zijn zowel patiënten, zorgverzekeraars als therapeuten beter af. Geen onnodige kosten en geen onnodige zittingen meer, snelle resultaten en een betere marge.”

Data-verzameling
“Op dit moment werken wij alleen nog met de lage rug ‘Back2Move’ zorgplannen. Wij zijn nu actief begonnen met het verzamelen van data. Ons doel is om per 1 januari 2019 het contract van VGZ met prijsafspraken aan te gaan. Wij plaatsen nu alle aspecifieke lage rugpatiënten in één van de vier zorgprofielen, zodat wij de komende periode goed kunnen meten of het financieel op deze manier inderdaad gunstig uitkomt. De eerste tekenen lijken al heel positief.”

“Ik hoop dat er snel nog meer zorg1producten zullen volgen. Ik reken op artrose heup en knie en de total knee / total hip. Zodra deze ook ingekocht gaan worden door verzekraars, wil ik hier ook op in gaan zetten. Ook bij deze groep blijkt uit onze data dat wij zeer doelmatig behandelen. Zo kunnen wij het productwerken ook voor deze indicaties snel onder de knie hebben.”

Implementatie
“De implementatie binnen de praktijk loopt eigenlijk zo goed als vlekkeloos. Wij hebben gedurende de looptijd van een jaar 2 keer een zorgplanaanpassing moeten doen. De juiste diagnosecodes zijn nu gekoppeld aan de zorgprofielen in ons EPD (Fysio Roadmap). Het team moet nog regelmatig even afstemmen om alle onderdelen van de zorgplannen goed erin te krijgen, dus ook de dataset voor start, tussen- en eindevaluatie zodat we straks ook echt iets kunnen zeggen over de resultaten.”

Breed gedragen
“De invulling van de zorgtrajecten wordt al breed gedragen binnen ons team. Het team staat helemaal achter mijn keuze. Wij werkten eigenlijk al zo. Ik controleer iedere maand de dossiers of de trajecten goed gestart en afgerond zijn en de datasets correct zijn uitgevoerd. Weerstand heb ik eigenlijk nooit ondervonden, aangezien we door de jaren heen vele kleine veranderingen hebben doorgevoerd die hebben geleid tot de huidige manier van werken.”

Veranderingen
Binnen onze praktijk verandert er alleen iets op logistiek gebied. Een uitdaging is bijvoorbeeld de verloning. Hoe ga je dat aanpakken? Doelmatig werken wil ik ook lonend laten zijn voor mijn personeel. Zorg1 helpt hier ook bij. Ik heb al advies gekregen en een document met handvatten. Zorg1 denkt altijd mee, dat is heel prettig. Een tweede uitdaging is het goed inrichten van de declaraties en een derde hoe om te gaan met de behandelgarantie binnen de praktijk. Hoe gaat dat uitpakken qua kerngetallen? Ik durf dit echter wel aan.

Waarom Zorg1?
“Ik had de keuze om de samenwerking met Zorg1 of met FysioTopics aan te gaan. Ik heb gekozen voor Zorg1 omdat zij de invulling van een traject geheel aan ons overlaten. Wij vinden het prettig om de vrijheid te hebben de zorg naar eigen inzicht te kunnen inrichten, waarbij natuurlijk de richtlijn in acht wordt genomen.

Aanbevelen
“Ik sta achter de visie van Zorg1 en beveel dan ook zeker Zorg1 aan bij andere praktijken. De hele manier van werken spreekt mij aan. Wat wel een voorwaarde is, is dat de praktijkhouder openstaat voor deze andere manier van werken en het team weet mee te nemen hierin. Dat vraagt om een cultuuromslag binnen de praktijk. Het zittingtarief gaat naar verwachting niet noemenswaardig stijgen de komende jaren. Gezien de huidige ontwikkelingen wat betreft de vergrijzing, de stijgende zorgkosten en de behoefte aan transparante, meetbare zorg is deze stap volgens mij de beste optie die we hebben op dit moment. Laten we die kans pakken.”

 

484

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *