ervaring Zorg 1 van Fysiotherapeut Jos Christiaanse

“Het Zorg1 Programmawerken houdt zorgkosten in de hand.” 

Jos Christiaanse, docent aan de SOMT en praktijkeigenaar van fysiotherapie Soestdijk

Fysiotherapiepraktijk Soestdijk bestaat al sinds 1976 en is inmiddels uitgegroeid tot een praktijk met veertien fysiotherapeuten, drie locaties en met vrijwel alle specialisaties op het gebied van fysiotherapie in huis. Jos Christaanse (62) is de langstzittende maat van de zeskoppige maatschap. Via het lidmaatschap bij Het Gezonde Net blijft de praktijk goed op de hoogte van ontwikkelingen in de markt. Op deze manier zijn zij ook met Zorg1 in aanraking gekomen. Jos – “Vanuit Het Gezonde Net zijn wij er ons al lange tijd van bewust dat het belangrijk is om onze praktijkvoering zo efficiënt mogelijk in te richten. Het Zorg1 programmawerken sluit hier goed bij aan.”

“Het Zorg1 programmawerken past bij het kwaliteitsdenken binnen onze praktijk”

Jos: “Al sinds jaar en dag zijn wij betrokken bij Het Gezonde Net. We zijn denk ik één van de eerste leden. Ron Haanschoten is op een gegeven moment de voorzitter van Het Gezonde Net geworden. Hij heeft het Zorg1 programmawerken geïntroduceerd in het netwerk. Als lid van Het Gezonde Net waren we al bezig met de vraag hoe we onze praktijkvoering zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. We zien ook dat de paramedische zorg steeds duurder wordt en we willen meewerken om de zorgkosten in de hand te houden. Dus we hebben onszelf de vraag gesteld hoe wij daaraan kunnen bijdragen maar ook hoe wij onze kwaliteit van behandelen kunnen kapitaliseren.”

 

Strak keurslijf past ons niet

“Zorg1 is niet de enige aanbieder voor het werken met zorgprogramma’s, maar voor ons wel het meest interessant. Bij Zorg1 hoeven de fysiotherapeuten bij de uitoefening van het behandelprogramma dit niet volgens een strak keurslijf uit te voeren. Andere aanbieders werken bijvoorbeeld met de Mckenzie methode waarin je minder ruimte krijgt voor eigen inbreng. Wij geloven in maatwerk voor onze patiënten. Waarbij er ook ruimte is om producten aan te bieden, zoals groepstherapie of eHealth. Deze worden in het huidige vergoedingsmodel niet vanzelfsprekend vergoed, maar door het programmawerken wel. Door het Zorg1 Programmawerken hebben wij de mogelijkheid om een optimaal behandelplan te maken, waarbij wij zelf kunnen bepalen hoe wij dat invulling geven. Waarbij wij alleen afgerekend worden op de effectiviteit ervan. Het ‘verkopen’ van kennis c.q. geven van voorlichting valt dan ook onder behandelen. De effectiviteit maak je meetbaar door de patiënt te bevragen aan de hand van gevalideerde vragenlijsten. Dit gebeurt voorafgaand aan, tijdens en na het behandeltraject.”

 

Veel draagvlak binnen de praktijk

“Inmiddels werken we met alle programma’s van Zorg1. Binnen de praktijk was er gelukkig veel draagvlak omdat we enerzijds al gewend zijn om kwalitatief te denken en anderzijds zijn we ook al gewend om volgens protocollen te werken die gerelateerd zijn aan de bestaande KNGF-richtlijnen. Wat je wel nodig hebt is dat je administratief een andere slag moet maken. Dat had wel wat voeten in de aarde. Ook daar begeleidt Zorg1 in. Tevens hebben wij op dit vlak ook veel begeleiding ontvangen vanuit Het Gezonde Net. We zijn door ons lidmaatschap bij Het Gezonde Net ook wat commerciëler gaan denken. De patiënt krijgt een programma aangeboden voor een bepaalde prijs. Vooraf wordt duidelijk gecommuniceerd wat hij of zij voor die prijs aangeboden krijgt en hoe lang het behandeltraject zal duren. En met de vergoedingen binnen het behandeltraject komen we gemiddeld gezien goed uit, is onze ervaring.”

 

Je leert van elkaar

“De meeste ervaring hebben we nu met het lage rugprogramma dat we anderhalf jaar geleden hebben geïmplementeerd. Voor de manueel therapeuten was het wat makkelijker om met de Zorg1 Programma’s te werken omdat zij op het gebied van diagnostisch onderzoek zijn opgeleid en daardoor gewend zijn om in profielen te denken. Omdat we nu ook naast het Zorg1 Lage Rug Programma zijn gaan werken met de andere programma’s van Zorg1 moeten alle therapeuten er aan geloven. Zorg1 organiseert webinars waarin je tools krijgt om het in de praktijk te implementeren, zoals presentaties en rekenmodellen. De webinars zijn erg praktijkgericht en je hebt regelmatig onderling overleg zodat je elkaar ook tools aan kunt reiken. Ook intern geef ik feedback en hebben we één op één leersessies. Ik ben al 17 jaar docent en ben het gewend om in profielen te denken, ermee te werken en het door te geven. Maar je leert ook van elkaar.“

 

“Bij het Zorg1 Programmawerken wordt inzichtelijk gemaakt wat het kost en wat het oplevert en dat is voor alle partijen voordelig.” 

 

Zorgprogramma’s model voor alle partijen acceptabel

“Ik denk zelf dat het zittingen model z’n langste tijd heeft gehad. Zo lang het productie draaien loont in de zorg zal het niet goedkoper worden. En dat is wel waar we naartoe moeten. Ik denk dat het programmawerken voor iedereen acceptabel is. De zorgverzekeraars kunnen scherper inkopen en weten beter hoe hun kostenplaatje eruit gaat zien, voor patiënten is het helder want die weten van tevoren wat ze kwijt zijn binnen de aanvullende verzekering en voor de fysiotherapeut is het duidelijk wat hij eraan kan verdienen. Het wordt inzichtelijk gemaakt wat het kost en wat het oplevert en dat is voor alle partijen voordelig.”

 

Omdenken, zelfvertrouwen en ondernemerschap

“Het vereist wel enig omdenken. Het zittingen model is enigszins vastgeroest binnen sommige praktijken. En de garantieperiode die in het Zorg1 Programmawerken is opgenomen, schrikt sommige praktijken nog altijd af. Nu moeten de behandelingen bij profiel 1 binnen een half jaar afgerond zijn. Mocht je binnen dat half jaar na de intake nog een nabehandeling moeten geven, die buiten het opgestelde behandeltraject valt, dan krijg je daar geen extra geld voor omdat het nog binnen dat zorgtraject valt. Eigenlijk nemen wij nu het risico van de zorgverzekeraar over. Maar anderzijds denk ik dat als je die kwaliteit levert en je hebt het product op jouw manier uitgerold, je die verantwoordelijkheid kunt nemen. Dat is een stuk zelfvertrouwen over je eigen kwaliteit van behandelen. Uit ervaring merken we dat het aantal recidieven heel erg meevalt. We zien echter dat sommige collega’s moeite hebben om dat risico te willen dragen. Daar zit bij een aantal praktijken een stukje pijn. Je kunt er in je kostprijs natuurlijk wel rekening mee houden. Je krijgt nu in ieder geval wel de mogelijkheid om je kwaliteit van werken te kapitaliseren, omdat efficiënter werken met minder zittingen op deze manier toch naar evenredigheid beloond wordt.”

51

You may also like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *