Blijf bij met het laatste nieuws omtrent Zorg1, zorgproducten en innovatie binnen de zorg.

Innovatie in de fysiotherapie

Het huidige verrichtingen model staat onder druk. Vanuit de beroepsgroep neemt de urgentie steeds meer toe om te komen tot meer toekomstbestendige fysiotherapie.

Zorg1 speelt hierop in door innovatie in de zorg te stimuleren, zorgprofessionals te belonen voor kwaliteit, doelmatig te laten werken en inzicht te bieden in de uitkomstmaten van een fysiotherapeutische behandeling. Met dit inzicht wordt de waarde van de fysiotherapie in kaart gebracht. Zorg1 neemt het initiatief om afspraken met zorgverzekeraars te maken over nieuwe manieren van vergoeden en de waarde van interventies beter inzichtelijk te maken.

Afspraken met Zorgverzekeraars

De afspraken met Zorgverzekeraars worden gebaseerd op de meest recente, beschikbare, zorgstandaarden met onderbouwing van vakspecialisten en de wetenschap. Er wordt gestreefd naar ‘evidence’ en ‘practice based’ werken.

Tot op heden is er nog geen erkende kwaliteitsmeting voorhanden en Zorg1 wil bijdragen dit te realiseren door het introduceren van (nieuwe) zorgproducten.

Zorgproducten

Door met zorgproducten te gaan werken tegen vaste tarieven per zorgzwaarte kan er betere data worden verzameld die de waarde van de interventie zichtbaar maakt. Daarnaast krijgt de therapeut meer vrijheid van handelen om met innovatieve hulpmiddelen zoals e-health te werken omdat er met prijzen per indicatie gewerkt wordt zoals in andere delen van de zorg al normaal is (denk aan DBC’s en DOT’s ).

Voor de cliënt betekent dit dat er meer zorg op maat geboden kan worden.

Minder eisen, betere data

Het aantal eisen dat gesteld wordt aan het werken met Zorg1 is aanmerkelijk minder dan met de ‘oude’ plus systematiek, maar er moet wel data verzameld worden om tot inzichten te komen die de waarde van de fysiotherapie aantonen. Het verzamelen van data gaat vooraf aan het sturen op uitkomsten.

Zorg1

Zorg1 wil bijdragen om de beroepsgroep sterker en duurzaam te maken. Zorg1 maakt hiertoe afspraken met zorgverzekeraars over nieuwe manieren van vergoeden. Het werken met prijzen per profiel is één van de eerste richtingen die verkend wordt, maar hoeft niet de definitieve richting te worden. Daarom is Zorg1 ook onder andere in gesprek met zowel het KNGF als het Keurmerk om te komen tot afspraken over o.a. registratie in de kwaliteitsregisters. Het werken met Zorg1 producten staat voor iedere praktijk open.

Met Zorg1 in gesprek

Er is commotie ontstaan na het publiceren van de beleidsstukken van bepaalde verzekeraars. Natuurlijk lichten wij graag onze doelstellingen toe en beantwoorden wij uw vragen !

U bent van harte uitgenodigd met ons in gesprek te gaan. Stuur ons een PM of een mail naar (info@zorg1.nl)  zodat we een afspraak kunnen maken om vragen te beantwoorden.

465

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *