Boter bij de Vis!

Ik geef toe, ik ben een lekkerbek. Ik houd van lekker eten en ook koken doe ik graag. De decembermaand staat in het teken van gezelligheid en daar hoort wat mij betreft een goede maaltijd bij. Helemaal door deze onzekere tijden, geniet ik er nu extra van.   Inspiratie vanuit kookprogramma’s Vanuit deze interesse, kijk…

Een goed begin is het halve werk

Interview met Dr. Karen Harmelink over haar promotieonderzoek  Dr. Karen Harmelink is fysiotherapeut en mede praktijkeigenaar van FLEX-s Fysiotherapie in het Overijsselse Goor. In 2014 startte zij met haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als onderwerp: herstel en fysiotherapie bij patiënten met een gunstige prognose na een Totale Knie Prothese. Op 29…

Beleid CZ

CZ heeft in het Zorg1 addendum vier programma’s opgenomen, namelijk Lage rug, Nek, Schouder en Artrose. Dit addendum loopt door voor 2022. Er is gekozen om één addendum aan te bieden voor meerdere programma’s tegelijk. Hierin zit een opbouw gedurende het jaar. Indien de praktijk start per 1-1-2022 met het addendum zal de implementatie op…

Beleid Menzis

Menzis heeft voor 2022 in het inkoopbeleid twee contractvormen, basis en ToF (Transparant over Fysiotherapie). Zorg1 is voor 2022-2023 een proeftuin voor Menzis met de addenda Lage rug, Nek, Schouder en THP/TKP. Menzis kijkt sterk naar de regionalisering en samenwerking de komende jaren. Ook binnen de regionalisering blijft de productfinanciering een belangrijk onderdeel voor Menzis.…

Beleid VGZ

Zinnige zorg is een speerpunt in het inkoopbeleid van VGZ. VGZ vindt het belangrijk dat praktijken goede voorbeelden (Good Practices) van zorg overnemen van elkaar. VGZ stimuleert dit door in 2022 door te gaan met de Zorg1 zorgprogramma’s  lage rug-, nek- en schouderpijn. Als praktijken deze 3 Good Practices gebruiken en een BI kleiner dan 105 hebben…

Beleid Zilveren Kruis

Met trots kunnen wij zeggen dat we in het reguliere zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis staan. De Zorg1 programma’s zijn onderdeel van de module Verdiepen en Specialiseren. Zilveren Kruis en Zorg1 richten hun samenwerking komend jaar op het doorontwikkelen van het Lage rugprogramma. Hierbij is het belangrijk om te melden dat de eis, dat u voormalig Plus praktijk…

Zorgplansystematiek is de toekomst

Het inkoopbeleid van zorgverzekeraar Menzis is inmiddels bekend gemaakt. Frits van Trigt, Zorgexpert Paramedie vertelt aan Zorg1 waar Menzis zich de komende twee jaar op zal richten en welke rol voor Zorg1 is weggelegd. Frits: “Ons streven is om in gezamenlijkheid te kunnen transformeren naar een nieuwe zorgplansystematiek om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor de fysiotherapie te kunnen blijven garanderen.”    …

Digitale zorg waar het kan, fysieke zorg waar het moet

Blog van Ron Haanschoten, directeur Zorg1, Het Gezonde Net en Innovatie Platform fysiotherapie   Je leest het overal, algemeen in het nieuws en ook in de de beleidsstukken van overheid en zorgverzekeraars, zelfs in de overeenkomsten die de zorgaanbieders aangeboden worden; de digitalisering van de zorg! Er wordt steeds meer ingezet op digitale zorg waar…