“Alleen kun je sneller, maar samen kom je verder”

Op het Friese platteland in het terpdorp Stiens is de fysiotherapiepraktijk van Sjoerd Bakker gevestigd, Bakker Training | Therapie. Sjoerd had als motto: ‘Alleen kun je sneller, maar samen kom je verder’. Met deze gedachte in zijn hoofd heeft hij de praktijk laten groeien en heeft hij samenwerking gezocht met andere eerstelijns zorgverleners. Dat heeft in 2010 geresulteerd in de oprichting van het multidisciplinaire Gezondheidscentrum Stiens in de gemeente Leeuwarden. Fysiotherapie Bakker Training | Therapie heeft 4 locaties en het team bestaat uit 15 mensen. Sjoerd: “Na deze schaalvergroting is mijn nieuwe motto: ‘we hoeven niet nog veel meer, maar we willen wel nog veel beter’. 

 

“Via Fys’Optima kreeg ik informatie over de behandelprogramma’s van Zorg1 en deze sluiten aan op wat wij willen, de zorg nog beter maken.”

 

“We zijn stap voor stap in het programmawerken gegroeid” 

“We zijn begonnen met het lage rug programma van Zorg1 in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ. Dat was een fijne start omdat het een te overzien aantal betrof van onze patiëntenpopulatie. We hadden circa tien patiënten per maand die deelnamen aan het programma, dus elke fysiotherapeut had er wel eens eentje. Het was voor ons een mooie proeftuin om er stap voor stap in te kunnen groeien. In januari hebben we de programma’s uitgebreid en werken we nu ook met andere Zorg1 programma’s in samenwerking met de verzekeraars Menzis en Achmea. De programma’s voeren we nu over de volle breedte uit.”

 

“Zorg1 programmawerken is geen kookboek-fysiotherapie”

“Waarom we voor Zorg1 hebben gekozen is omdat Zorg1 heel duidelijk de vrijheid van het handelen van de individuele fysiotherapeut voorop stelt. Er zijn weliswaar duidelijke kaders waarbinnen de behandeling moet blijven, maar het is geen kookboek-fysiotherapie, waarbij we volgens vastomlijnde recepten te werk moeten gaan. Als fysiotherapeut zijn we als het ware de chef-kok die zelf bepaalt welke ingrediënten er nodig zijn. Dat is voor ons doorslaggevend geweest.”

 

“Een Fries zegt: Eerst zien dan geloven”

“Wij zijn natuurlijk nuchtere Friezen en de invoering van een nieuwe manier van werken wordt hier vaak ontvangen met de opmerking ‘eerst zien dan geloven’. De begeleiding vanuit Zorg1 is goed. Er is eerst een groepssessie geweest, waarin alle mitsen en maren op tafel zijn gelegd en waarmee de kou uit de lucht is gehaald.” 

Als ik nu naar de resultaten kijk van het programmawerken van Zorg1, dan sta ik daar heel positief tegenover. Als praktijkhouder zie ik kansen, de implementatie gaat goed, mensen wennen er aan en ik zie elke keer dat het steeds beter gaat. Het heeft tijd nodig en het vraagt een andere manier van denken. De ene collega vindt verandering leuker dan de andere collega. Om die omslag te begeleiden benadruk ik ook dat we vrijheid van handelen hebben. Ik laat zien dat het nu mogelijk is om de patiënt niet op zitting te laten komen maar dat er ook telefonisch nazorg kan worden verricht. We kunnen patiënten voorlichting geven en ze wijzen op preventieve trainingsprogramma’s. Dat is het mooie van het systeem dat die ‘ingrediënten’ van de behandeling nu ook worden vergoed. En patiënten hebben de nieuwe manier van werken geeneens zo in de gaten. Het is voor hen duidelijk wat de behandeling inhoudt en ze krijgen tegelijkertijd een positieve prikkel om ook zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun herstel. Ik ben ervan overtuigd dat alle partijen, zowel patiënt, fysiotherapeut als verzekeraar voordeel heeft van deze manier van werken.”

 

“Denktank van Zorg1 creëert wederzijds begrip” 

“Ik ben bestuurlijk actief geweest binnen het KNGF en het zit een beetje in me om me ergens tegenaan te bemoeien. Dus toen ik met het programmawerken in de praktijk tegen dingen aanliep waarvan ik dacht dat het beter kon liet ik dat aan Zorg1 weten. Zij hebben mij gevraagd om plaats te nemen in hun denktank. Het is fijn dat we met alle betrokkenen, de praktijken die met de programma’s werken, Zorg1 die de programma’s ontwikkelt en de verzekeraars die er een prijskaartje aan moeten hangen, kunnen afstemmen wat het beste werkt. Tegenwoordig gaat alles over verzamelen van data en over meetinstrumenten, maar dat moet in de praktijk wel werkbaar blijven. Dan is het zaak dat daar uniform over gedacht wordt en er ook een eenduidige wijze van werken uit voortvloeit. Het mag niet zo zijn dat de ene verzekeraar zegt ik wil dat er om de 6 weken gerapporteerd wordt en de ander zegt om de 8 weken. Voordat u het weet moet u het allebei gaan doen. Dat werkt niet. In die denktank kunnen we dat soort dingen inbrengen en kunnen we het met deze drie partijen oplossen. Die denktank is heel belangrijk omdat het alle partijen dichter bij elkaar brengt. En als men dichter bij elkaar staat, creëert men vertrouwen en is er sneller begrip voor elkaar.”

 

“Meer besparingen door ontschotting”

Als wij als fysiotherapeut meer mogelijkheden krijgen om in de eerstelijnszorg en preventie goed te kunnen combineren dan kunnen we aan de voorkant heel veel besparen en zo duurdere zorg elders voorkomen. Daar is echter wel ‘ontschotting’ voor nodig. We werken nu met allerlei verschillende potjes. De ene vergoeding zit hier, de andere daar en dat kan onderling niet bewegen, daar zitten als het ware schotten tussen. Als het programmawerken wordt doorontwikkeld, werkt dat ‘ontschottend’ en dan kunnen we over de hele breedte meer besparingen doorvoeren.” 

 

“Meerdere smaken in uw praktijk ondersteunt werken met Zorg1 programma’s

Als ik een tip mag meegeven aan andere praktijken is het dit: Wilt u werken met de programma’s van Zorg1, dan is het handig dat u meerdere ‘smaken’ in uw praktijk hebt. U kunt dan meer kijken naar wat het beste werkt bij uw patiënt. Dus doe aan schaalvergroting of zoek de samenwerking op en stap over uw concurrentiegevoel heen. Als u denkt vanuit een tekort is alles een bedreiging, als u denkt vanuit overvloed dan is het heel fijn om samen te werken en daar kan de zorg alleen maar beter van worden.” 

 

10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *