Een uitdagend jaar!

Als ik terugkijk op de afgelopen weken kan ik niet anders zeggen dan dat we als nieuwe coöperatie een onstuimige start hebben gehad van 2023. De afgelopen periode stond voor een groot deel in het teken van de contractering met CZ en alles wat daarbij komt kijken. Dit traject is leerzaam geweest, waarbij wij in…

Onderzoek productfinanciering vs. reguliere financiering fysiotherapie

Sinds 2018 is het voor praktijken die aangesloten zijn bij Zorg1 mogelijk om naast de reguliere declaratie op zittingen een innovatieve financiering toe te passen, de zogeheten productfinanciering. Binnen de productfinanciering wordt gestreefd naar ruimte voor innovatie, ondernemerschap en honorering om beter aan te sluiten bij de geleverde inspanningen die horen bij het totale aanbod…