Beleid CZ

CZ heeft in het Zorg1 addendum vier programma’s opgenomen, namelijk Lage rug, Nek, Schouder en Artrose. Dit addendum loopt door voor 2022. Er is gekozen om één addendum aan te bieden voor meerdere programma’s tegelijk. Hierin zit een opbouw gedurende het jaar. Indien de praktijk start per 1-1-2022 met het addendum zal de implementatie op…

Beleid Menzis

Menzis heeft voor 2022 in het inkoopbeleid twee contractvormen, basis en ToF (Transparant over Fysiotherapie). Zorg1 is voor 2022-2023 een proeftuin voor Menzis met de addenda Lage rug, Nek, Schouder en THP/TKP. Menzis kijkt sterk naar de regionalisering en samenwerking de komende jaren. Ook binnen de regionalisering blijft de productfinanciering een belangrijk onderdeel voor Menzis.…

Beleid VGZ

Zinnige zorg is een speerpunt in het inkoopbeleid van VGZ. VGZ vindt het belangrijk dat praktijken goede voorbeelden (Good Practices) van zorg overnemen van elkaar. VGZ stimuleert dit door in 2022 door te gaan met de Zorg1 zorgprogramma’s  lage rug-, nek- en schouderpijn. Als praktijken deze 3 Good Practices gebruiken en een BI kleiner dan 105 hebben…

Beleid Zilveren Kruis

Met trots kunnen wij zeggen dat we in het reguliere zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis staan. De Zorg1 programma’s zijn onderdeel van de module Verdiepen en Specialiseren. Zilveren Kruis en Zorg1 richten hun samenwerking komend jaar op het doorontwikkelen van het Lage rugprogramma. Hierbij is het belangrijk om te melden dat de eis, dat u voormalig Plus praktijk…

Zorgplansystematiek is de toekomst

Het inkoopbeleid van zorgverzekeraar Menzis is inmiddels bekend gemaakt. Frits van Trigt, Zorgexpert Paramedie vertelt aan Zorg1 waar Menzis zich de komende twee jaar op zal richten en welke rol voor Zorg1 is weggelegd. Frits: “Ons streven is om in gezamenlijkheid te kunnen transformeren naar een nieuwe zorgplansystematiek om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor de fysiotherapie te kunnen blijven garanderen.”    …